Written by Donat Berisha

Netwerkproviders verplicht tot betere beveiliging

De Nederlandse mobiele netwerkproviders (aanbieders met eigen netwerk) T-Mobile, KPN en Vodafone hebben te horen gekregen dat ze hun netwerken beter tegen cyberdreigingen moeten beveiligen. Ze hebben tot 1 oktober volgend jaar de tijd om hiervoor extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit is van belang om de gebruikers van deze mobiele netwerken zo goed mogelijk te beschermen. Lees verder voor meer informatie.

Weerbaarder tegen dreigingen

Met de opkomst van digitalisering komen er ook nieuwe dreigingen bij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spionage en misbruik van data en gegevens. Het Nederlandse kabinet wil de drie Nederlandse mobiele netwerken weerbaarder maken tegen dergelijke dreigingen. Dit zou er dan onder andere voor moeten zorgen dat bepaalde buitenlandse (zoals Chinese) bedrijven Nederlandse technologie niet kunnen stelen. Verder dienen de maatregelen er ook voor te zorgen dat de verdediging tegen hackers sterker wordt.

Verscherpte eisen

De wettelijke eisen die aan het beschermen van kritieke apparatuur en gegevens worden gesteld, zijn verscherpt. Opgesomd zijn dit de maatregelen die genomen dienen te worden:

  1. Allereerst moet de configuratie van technische apparatuur veiliger zijn.
  2. Verder dient de inrichting van fysieke en virtuele infrastructuur veiliger te zijn (bijvoorbeeld het versleutelen van gegevens).
  3. Ook de bewaking van technische infrastructuur moet worden verbeterd. De netwerkproviders moeten een permanente detectie van mogelijke beveiligingsincidenten inrichten.
  4. De vierde maatregel betreft de veiligheidsborging op software en beheer. Mobiele providers kunnen leveranciers per contract opleggen om strenge beveiligingseisen te hanteren.
  5. Afsluitend dient er een betere screening van personeel te komen. Bij medewerkers die beheerwerkzaamheden uitvoeren, en toegang hebben tot de infrastructuur, wordt achtergrondonderzoek verplicht.

Al deze extra beveiligingsmaatregelen zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de netwerken van T-Mobile, KPN en Vodafone weerbaarder worden tegen dreigingen. Het Nederlandse kabinet heeft afgelopen april overigens al bepaalde maatregelen genomen, met als doel bepaalde buitenlandse techbedrijven uit te sluiten van levering van kritieke onderdelen van netwerken.

Rate this post

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *