Written by Team PrepaidSimkaarten.BE

Telecomwinkels in Antwerpen onder de loep

Lopend door Antwerpen zal het je waarschijnlijk al eens opgevallen zijn. Het staat er vol met allemaal telecom winkels. Bij een telling van de politie is er zelfs uitgekomen dat er op een afstand van 600 meter 29 telecom winkels te vinden zijn. Waar eerder al is bevestigd dat de telecomsector een bekende aantrekkingskracht voor criminaliteit is zal er nu opnieuw een financiële check van de winkels plaats gaan vinden. Lees in deze blog meer over de verplichte vestigings- en uitbatingsvergunningen voor de verkopers van herlaadkaarten in Antwerpen.

Tegengaan van criminaliteit

Waar eerder in Antwerpen de belwinkels (voorloper van de telecom winkel) en de massagesalons al zijn teruggedrongen, zijn nu dus de telecomwinkels aan de beurt. Door de hoeveelheid winkels is de concurrentie te groot. De marges op de herlaadkaarten zijn erg laag en daarom trekt burgemeester Bart De Wever zijn twijfels of de winkels economisch wel leefbaar zijn. De burgemeester heeft vermoedens dat deze zaken levend worden gehouden door praktijken die niet kloppen. Om de telecomwinkels te controleren moeten ze een vestigingsvergunning en een uitbatingsvergunning aanvragen.

Wat houdt deze vestigingsvergunning in?

De telecomwinkels zijn dus verplicht een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning aan te vragen. Een vestigingsvergunning is een vergunning om je bedrijf op een bepaalde plaats te vestigen. Bij deze vestigingsvergunning zijn 2 plaatselijk voorwaarden toegevoegd. De winkels mogen zich alleen in winkelstraten bevinden. Daarnaast moet er minimaal een straal van 200 meter tussen de ene en de ander telecom winkel zitten. Op dit moment zijn er 9 telecomwinkels in de Carnotstraat, 5 in de Dambruggestraat en 15 in de Offerandestraat. Met deze nieuwe regels is dit in de toekomst niet meer mogelijk.

Uitbatingsvergunning voor telecomwinkels

De telecomwinkels zijn bij de nieuwe regels voor de uitbatingsvergunning nu ook verplicht een financiële doorlichting te geven. Ook al bestaande telecomwinkels en wedkantoren zullen zich in de toekomst moeten verantwoorden aan de hand van een financiële onderbouwing. Aan de hand van deze nieuwe regels hoopt Antwerpen het aantal telecom winkels terug te dringen. In het verleden hebben deze maatregelen zijn werking al bewezen bij de belwinkels en wordt er dus verwacht dat dit ook voor de telecomwinkels zal lukken.

Wat gaat er veranderen?

Met de nieuwe regels hoopt het bestuur van Antwerpen de criminaliteit tegen te gaan. Het doel is dat de telecom winkels waar crimineel geld in omgaat zullen ontraden. Hierdoor zullen er panden vrijkomen, criminaliteit neemt af en variatie tussen de winkels neemt toe.

Rate this post

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *